New Products Copyright © 2016 - Ilia.Ro Prezentarea comunităţii: Ilia.       Localitatea Ilia este situată în Valea Mureşului. Comuna Ilia este constituită din 9 sate : Ilia, Bacea, Bretea Muresana, Braznic, Cuies, Dumbrăviţa, Sacamas, Sirbi si Valea Lunga. După formele de relief Ilia şi Bretea Mureşană au vatra satului în luncă iar Brâznic, Săcămaş, Bacea, Cuieş şi Sârbi au vatra satului la contactul dintre luncă şi dealurile de la poalele munţilor Poiana Ruscăi şi Metaliferi. Satul Valea Lungă este aşezat pe cursul Văii Batrâne, iar Dumbrăviţa este aşezată la poalele Munţilor Metaliferi.